info
stavebná výroba
okná
dvere
garážové systémy
reality - inzercia
 

 

 


Fabrik
1969

1969
Heinrich Laumann preberá firmu VEKAPLAST. Tento regionálny podnik vyrába s 8 zamestnancami rolety a stavebné profily, ročný obrat dosahuje v tejto dobe 1,7 miliónu DM.

1970
Heinrich Laumann a jeho spolupracovníci vyvíjajú prvý systém okien VEKA. .

1971
Výrobná plocha sa rozširuje, začína sa s exportom okenných profilov.

Fabrik
1973

1974
Sortiment výrobkov se rozširuje o systémy domových dverí a posuvných dverí.
VEKAPLAST kúpil v Sendenhorstu priemyslový areál o ploche 115 000 m2 pre nový závod na lisované profily.

Fabrik
1980

1977-1980
Závod v Sendenhorstu sa rozširuje o ďalších 31 000 m2 výrobnej plochy.

1983
VEKA zakladá dcérske spoločnosti v Španielsku a USA – tu spočiatku s americkým partnerom.

Fabrik
1985

1984
Novo založená dcérska spoločnosť vo Francúzku se na francúzskom trhu vypracováva na vedúcu pozíciu.

1986
VEKA začína s výrobou umelohmotných panelov VEKAPLAN a kupuje Isoblec v Battice, čo je belgický výrobce panelov. Vo Veľkej Británii začína vyrábať VEKA UK a ujíma sa vo svojom tržnom sektoru v tejto krajine vedúcej pozície.

1987
Je dokončená výstavba druhého závodu v USA (Reno/Nevada).

1988
VEKA kupuje belgické firmy Azotherm a ACE, ktoré vyrábajú PVC- a PE-fólie.

1990
Podnik sa transformuje na kapitálovú spoločnosť, VEKA GmbH. Obrat dosahuje výšky 454 miliónov DM.

1993
VEKA GmbH mení právnu formu na akciovú spoločnosť. Akcie zostávajú majetkom rodiny Laumann, ročný obrat stúpa na 552 miliónov DM.
Na parcele o výmere 120 000 m2 v durýnskom Behringenu je uvedený do prevádzky najmodernejší recyklačný závod pre umelohmotné okná v Európe = VEKA Umwelttechnik. V tomto roku zamestnáva VEKA AG na celom svete cez 1 500 pracovníkov, ktorí docielili obrat cca 610 miliónov DM.

1994
Založenie dcérskych spoločností VEKA Polska Sp. z o.o. (Skierniewice) a VEKA Plastics Co. Ltd. (Jinan. China).

1995
V Singapuru je založené predajné zastúpenie, ktoré sa má starať o trhy v juhovýchodnej Ázii – teda v Malajzii, Thajsku, na Filipínach, v Indonézii a Vietname.

1996
Z predajnej kancelárie otvorenej v Moskve bude zabezpečovaný nástup na trhy v Spoločenstve nezávislých štátov. Celkový obrat skupiny VEKA dosahuje 763 miliónov DM, počet zamestnancov stúpa na celkom 1864.

1997
Elke a Andreas Hartlief (dcera a zať Henricha a Rity Laumannových) vstupujú do rodičovského podniku a preberajúí v predstavenstve zastúpenie personálneho útvaru a koncernového plánovánia.

1998
V Moskve je založená dcérska spoločnost 000 „VEKA RUS“, čínska dcérska firma presúva svoje sídlo z Jinanu do Šanghaja. Je odpredaná dcérska spoločnosť ACE.
Na základe svojich podnikateľských výkonov je Heinrich Laumann v roce 1998 prijatý do Klubu podnikateľov – Entrepreneur Club. Táto organizácia volí každoročne „Podnikateľa roku“, aby tak ocenila špičkové výkony stredostavovských podnikov a poukázala tak na dôležitosť stredostavovského živnostenského podnikania.

1999
VEKA slávi za prítomnosti 2 200 hostí z 37 krajín sveta 30 rokov svojej existencie. Heinrichovi Laumannovi je udelené čestné občianstvo mesta Sendenhorstu a Spolkové vyznamenanie za zásluhy Nemeckej spolkovej republiky.
Dcérska spoločnosť VEKA RUS expanduje a otvára nový závod v Moskve. Za účelom koordinovania obchodov v priestore jihovýchodnej Ázie je založená dcérska spoločnosť VEKA Plastics (Singapur), na juhoamerickom trhu má potom pôsobiť spoločnosť VEKA Latina S.A., so sídlom v Buenos Aires.

Werk heute
Hlavný závod VEKA AG
v súčasnosti

2000
Heinrich Laumann sa vzdáva svojho mandátu v predstavenstve a preberá funkciu predsedu dozornej rady spoločnosti. Nástupcom v jeho funkcii predsedu predstavenstva je menovaný Hubert Hecker. Po tridsiatich rokoch „Histórie Veka“ odchádza do zaslúženého dôchodku Eugen Schlüter.

Sú založené dcérske spoločnosti VEKA Romania (Bukurešť) a VEKA do Brasil. Obrat skupiny VEKA v tomto roku dosahuje 517,8 miliónov Euro a prekračuje tak poprvýkrát hranicu 1 miliardy DM.

2001
Dr. Werner Schuler preberá v rámci predstavenstva VEKA útvar „Technika“.

Obchodné zastúpenie Slovaktual


VEKA

softline

softline ponuka

farebná paleta