info
stavebná výroba
okná
dvere
garážové systémy
 

Okno otváravé/otváravo-sklopné

Profil SOFTLINE / PERFECTLINE

Kovanie Siegénia

Sklo k-1,1

šírka

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

výška

60

                               

 

                             

70

                               

 

                             

80

                               

 

                             

90

                               

 

                             

100

                               

 

                             

110

                               

 

                             

120

                               

 

                             

130

                               

 

                             

140

                               

 

                             

150

                               

 

                             

160

                               

 

                             

170

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchodné zastúpenie Slovaktual


VEKA

softline

softline ponuka

farebná paleta