info
stavebná výroba
okná
dvere
garážové systémy
reality - inzercia
 

Okenný systém firmy VEKA známy ako je moderným, po roky osvedčeným a obzvlášť mnohostranným systémem profilov so zaoblenými obrysmi. Vysoko rázovo húževnaté a tuhé profily s niekoľkými komorami spolu so špeciálnymi, velkoryso dimenzovanými kovovými výstužami zabezpečujú u konstrukcií z nich zostavených nielen extrémne vysokú tvarovú stabilitu ale aj skvelé zvukovo- a tepelno izolačné hodnoty. Systém má rovnako ďalšie presvedčivé klady vo svojej životnosti, spôsobilosti pre náročné klimatické prostredie a atraktivnom vzhľade.

Už na úrovni základnej výbavy skrýva systém VEKA Softline vysokú mieru bezpečnosti, je však pripravený – pre prípad zvláštnych požiadaviek na bezpečnosť – pre osadeenie zodpovedajúcimi kovaniami, sklami a uzamykatelnými klučkami. Vdaka rôznym šírkam rámov a tiež veľkej palete farieb a povrchových dekorov umožňuje tento systém okien vyprojektovať riešenie rešpektujúce dokonale špecifiká konkrétneho stavebného objektu, daného architektonického štýlu a rovnako tak individuálne nároky na design. U Softline môžete voliť mezi konštrukciami profilov s dorazovým tesnením a systémom so stredovým tesnením.

Obchodné zastúpenie Slovaktual


VEKA

softline

softline ponuka

farebná paleta