info
stavebná výroba
okná
dvere
garážové systémy
 

Okno otváravo/otváravo/otváravo-sklopné

Profil SOFTLINE / PERFECTLINE

Kovanie Siegénia

Sklo k-1,1

šírka

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

výška

70

                           

 

                         

80

                           

 

                         

90

                           

 

                         

100

                           

 

                         

110

                           

 

                         

120

                           

 

                         

130

                           

 

                         

140

                           

 

                         

150

                           

 

                         

160

                           

 

                         

170

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchodné zastúpenie Slovaktual


VEKA

softline

softline ponuka

farebná paleta